Sunday, 27 November 2011

Kesalahan dan Pembetulan Penggunaan Kata Ganda

1.
(a)
Semua murid-murid sedang berhimpun di padang.(salah)
(b)
Semua murid sedang berhimpun di padang. (betul)
Penjelasan : Jika kata bilangan seperti semua, beberapa, banyak, dan sebagainya digunakan, kata selepasnya tidak perlu digandakan kerana kata bilangan tersebut sudah membawa maksud jamak.
2.
(a)
Anak-anak Mak Yam sudah besar-besar belaka. (salah)
(b)
Anak Mak Yam sudah besar-besar belaka. (betul)
Penjelasan : Oleh sebab kata ganda seluruh yang terdiri daripada kelas kata adjektif sudah membawa maksud jamak, kata nama yang diterangkan oleh kata adjektif itu tidak perlu digandakan.
3.
(a)
Taman itu dipenuhi pepohon-pepohon rendang. (salah)
(b)
Taman itu dipenuhi pepohon rendang. (betul)
Penjelasan : Kata ganda separa yang membawa maksud jamak seperti pepohon dan dedaun tidak boleh digandakan.